mask

PRIVACYBELEID VAN DE WEBSITE 
www.begral.com

De bescherming van de privacy van de Gebruikers is voor BEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ bijzonder belangrijk. Daarom garanderen we de gebruikers van de website www.begral.com de hoogste standaarden voor privacybescherming. BEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zorgt als Verwerkingsverantwoordelijke voor de veiligheid van de gegevens die door de Gebruikers ter beschikking worden gesteld.

et doel van de Verwerkingsverantwoordelijke is om de Gebruikers in te lichten over hun rechten en plichten in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van de voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens die zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (verder de “AVG”). Daarom zorgt de verwerkingsverantwoordelijke voor de bescherming van de privacy van de Gebruikers van de Website en informeert in dit document over de rechtsgronden voor de verwerking van de persoonsgegevens die door de Gebruikers worden doorgegeven in verband met het gebruik van de website www.begral.com (verder de “Website”), de manier waarop de persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beschermd, en ook de rechten van de Gebruikers.

De Gebruiker is elke natuurlijke persoon op wie de gegevens betrekking hebben, die gebruik maakt van de website www.begral.com of van de elektronische diensten die via de Website worden verstrekt.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die door de Gebruiker worden ter beschikking gesteld op de Website www.begral.com is BEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Begral Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, fiscaal identificatienummer NIP 8681963783, (verder de „Verwerkingsverantwoordelijke”).

 

TOESTEMMING VAN GEBRUIKER

Als de Gebruiker de Website www.begral.com gebruikt, betekent dit dat de Gebruiker aanvaardt dat de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

De persoonsgegevens van de Gebruiker van de Website worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt op basis van diens toestemming, en in bepaalde gevallen die in dit document zijn vermeld, in het kader van de gerechtmatigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke. De Gebruiker heeft het recht om op eender welk moment zijn eerder gegeven toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot op het moment waarop de toestemming werd ingetrokken.

Indien er een wijziging in dit Privacybeleid optreedt en de Gebruiker nog steeds gebruik maakt van de Website, dan wordt dit gezien als toestemming voor de geldende voorwaarden van het Privacybeleid.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE WORDEN VERWERKT.

Manier van verzamelen van de persoonsgegevens
De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de persoonsgegevens rechtstreeks bij de Gebruiker via de Website met behulp van de beschikbare functies en tools voor communicatie en door via deze functies en tools berichten naar de Verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.

De Gebruiker geeft vrijwillig zijn persoonsgegevens op.

Soorten verwerkte persoonsgegevens
De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt via de Website de volgende persoonsgegevens van de Gebruiker:

 1. Voornaam en achternaam;
 2. E-mailadres;
 3. Telefoonnummer;
 4. Inhoud van het bericht;
 5. Onderwerp van het bericht.

 

DOELEN VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De manier waarop de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens van de Gebruiker verwerkt, hangt af van de manier waarop de Gebruiker de Website en de beschikbare functies gebruikt. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker voor de volgende doeleinden:

Communicatie met de Gebruiker.
De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker om op een gepersonaliseerde manier met de gebruiker te communiceren. De informatie die aan de Gebruiker wordt doorgegeven, heeft betrekking op de aangeboden producten en diensten, de veiligheid van de persoonsgegevens, de update van het netwerk, herinneringen, maar ook gesuggereerde aanbiedingen van de Verwerkingsverantwoordelijke of zijn partners. De communciatie met de Gebruiker heeft ook betrekking op de bediening van de Gebruiker. De persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker te helpen, om technische problemen op te lossen en antwoord te geven op zijn klachten en reclamaties.

Commerciële aanbiedingen aan de Gebruiker voorstellen via elektronische weg.
De persoonsgegevens die door de Gebruiker via de functies en tools voor communicatie op de Website ter beschikking worden gesteld, worden gebruikt voor marketingcommunicatie van de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van diens activiteiten, in het bijzonder om via elektronische weg commerciële aanbiedingen aan de Gebruiker voor te stellen.

Commerciële aanbiedingen aan de Gebruiker voorstellen via telefonisch contact.
De persoonsgegevens die door de Gebruiker via de functies en tools voor communicatie op de Website ter beschikking worden gesteld, worden gebruikt voor marketingcommunicatie van de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van diens activiteiten, in het bijzonder om via telefonisch contact commerciële aanbiedingen aan de Gebruiker voor te stellen.

De Gebruiker via elektronische weg informatie zenden in het kader van zijn inschrijving voor de newsletter van de Verwerkingsverantwoordelijke.
De persoonsgegevens die door de Gebruiker in het inschrijfformulier voor de newsletter van de Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking worden gesteld via de Website, worden door de Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt om de Gebruiker via elektronische weg (per e-mail) te informeren over nieuwe producten, diensten, aanbiedingen of events van de Verwerkingsverantwoordelijke of zijn partners.

Het de Gebruiker mogelijk maken om commentaren of meningen door te sturen.
De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de persoonsgegevens van de Gebruiker om hem de mogelijkheid te geven om zijn commentaar/mening te geven over de activiteiten, diensten of producten van de Verwerkingsverantwoordelijke of entiteiten die met hem samenwerken.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan de persoonsgegevens van de Gebruiker die via de Wetbsite zijn verzameld, ook verwerken voor de volgende doelen:

 1. om een eventuele overeenkomst tussen de Gebruiker en de Verwerkingsverantwoordelijke te sluiten en uit te voeren en om de Gebruiker te bedienen als klant van de Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig art. 6 lid 1 onder b) van de AVG;
 2. om financiële afrekeningen te maken met de Gebruiker die klant is van de Verwerkingsverantwoordelijke, in verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst die tussen de partijen is gesloten, en ook het eventuele uitoefenen van rechtsvorderingen jegens een Gebruiker die klant is, in het kader van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig art. 6 lid 1 onder f) van de AVG en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke jegens de belastingdiensten op grond van afzonderlijke wetsvoorschriften overeenkomstig art. 6 lid 1 onder c) van de AVG;
 3. om de marketingactiviteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke uit te oefenen in het kader van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 6 lid 1 onder f) van de AVG, en ook in overeenstemming met de wilsverklaringen betreffende marketingcommunicatie die aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn afgelegd. De toestemmingen die zijn verleend op het gebied van marketingcommunicatie (bv. om via elektronische weg of via telefonisch contact handelsinformatie door te sturen voor direct marketing) kunnen op elk moment worden ingetrokken, zonder dat dit een invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voor het intrekken van de toestemming;
 4. om de wettelijke verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke jegens de Gebruiker te vervullen zoals bepaald in de AVG, overeenkomstig art. 6 lid 1 onder c) van de AVG.

 

TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden niet door de Verwerkingsverantwoordelijke aan derden doorgegeven.

 

RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Rechten van de Gebruiker
De Gebruiker heeft in elke fase van de verwerking van zijn gegevens een aantal rechten die hem toelaten om toegang te krijgen tot zijn gegevens, de correctheid van de verwerking van de gegevens te controleren, ze te rectificeren en ook bezwaar te maken tegen hun verwerking. Hij kan eisen om de gegevens te verwijderen, de verwerking te beperken of de gegevens over te dragen.

Indien de Gebruiker gebruik wil maken van de hem toekomende rechten als betrokkene, kan hij contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via de onderstaande contactgegevens: BEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
De Gebruiker wiens persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt, heeft het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Voorzitter van de Poolse Dienst voor de Bescherming van Persoonsgegevens).

 

COOKIES

De Verwerkingsverantwoordelijke informeert dat er tijdens het gebruik van de Website op het eindapparaat van de Gebruiker korte tekstinformatie wordt opgeslagen die “cookies” wordt genoemd. Deze cookiebestanden bevatten IT-gegevens zoals: het IP-adres van de Gebruiker, de naam van de website waar ze vandaan komen, de duur van bewaring op het eindapparaat van de Gebruiker, opslag van parameters en statistieken en een uniek nummer. De cookies worden naar de server van de Website gestuurd via de internetbrowser die geïnstalleerd is op het eindapparaat van de Gebruiker. De cookies worden op de Website gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. goede technische werking en continuïteit van de sessies tussen de server van de Website en het eindapparaat van de Gebruiker;
 2. optimalisering van het gebruik van de pagina’s van de Website door de Gebruiker en aanpassing van de manier van hun weergave op het eindapparaat van de Gebruiker;
 3. verzekering van de veiligheid bij het gebruik van de Website;
 4. verzameling van statistieken over de bezoeken van de pagina’s van de Website ter verbetering van de structuur en inhoud;
 5. weergave op het eindapparaat van de Gebruiker van reclames die optimaal aangepast zijn aan zijn voorkeuren.

In het kader van de Website worden er twee soorten cookies gebruikt: sessiecookies en permanente cookies. Tijdelijke “sessiecookies” zijn bestanden die automatisch worden verwijderd van het eindapparaat van de Gebruiker van de Website nadat hij uitlogt op de Website of nadat hij de pagina’s van de Website verlaat of de internetbrowser uitschakelt. Permanente cookies worden bewaard op het eindapparaat van de Gebruiker voor de periode die is bepaald in de parameters van de cookies of totdat de Gebruiker ze verwijdert. Permanente cookies worden uitsluitend met de toestemming van de Gebruiker geïnstalleerd op het eindapparaat.

De Verwerkingsverantwoordelijke informeert dat:
internetbrowsers standaard de installatie van cookies op het eindapparaat van de Gebruiker aanvaarden. Elke Gebruiker van de Website kan op eender welk moment de instellingen voor cookies wijzigen in de internetbrowser die hij gebruikt, zodat de browser automatisch de bediening van cookies blokkeert of de Gebruiker telkens informeert wanneer ze op zijn eindapparaat worden geïnstalleerd. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en manieren van bediening van cookies is beschikbaar in de instellingen van de internetbrowser die de Gebruiker van de Website gebruikt.
beperking van het gebruik van cookies door de Gebruiker kan een negatieve invloed hebben op de correcte werking en de continue dienstverlening op de Website.
Cookies die op het eindapparaat van de Gebruiker van de Website zijn geïnstalleerd, kunnen worden gebruikt door reclamemakers en zakenpartners die met de Verwerkingsverantwoordelijke samenwerken.
Cookies kunnen enkel als persoonsgegevens worden beschouwd in combinatie met andere identificatiegegevens die door de Gebruiker aan de Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking zijn gesteld bij het gebruik van de Website.
Enkel de Verwerkingsverantwoordelijke heeft toegang tot de cookies die worden verwerkt door de server van de Website.
Als de Gebruiker er niet mee akkoord gaat dat de informatie in de cookies wordt bewaard en doorgestuurd, kan hij de regels voor de cookies veranderen in de instellingen van zijn browser.

 

ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

 1. Bescherming van de persoonsgegevens
  De Verwerkingsverantwoordelijke voert de nodige maatregelen in om de veiligheid van de persoonsgegevens van de Gebruiker te garanderen. Het veilige gebruik van de Website wordt gegarandeerd door systemen en procedures die de persoonsgegevens beschermen tegen toegang door en bekendmaking aan onbevoegde personen. Bovendien worden de systemen en processen die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden toegepast, regelmatig gecontroleerd om eventuele bedreigingen te detecteren. De persoonsgegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verzameld, worden bewaard in computersystemen met strikt beperkte toegang.

 2. Retentie van persoonsgegevens
  De retentieperiode voor de persoonsgegevens van de Gebruiker hangt af van het doel waarvoor de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens verwerkt.
  De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens voor de periode die noodzakelijk is om de vastgestelde doelen te bereiken, d.w.z.:

  voor de periode waarin de Verwerkingsverantwoordelijke zijn economische activiteiten verricht.
  In elk van de bovenvermelde gevallen kunnen de gegevens na het verstrijken van de noodzakelijke verwerkingsperiode enkel verder worden verwerkt om rechtsvorderingen uit te oefenen in het kader van de relatie die de partijen met elkaar verbindt, tot op het moment waarop de vordering via juridische weg is beslecht.

 3. Wijziging van het Privacybeleid
  Dit Privacybeleid kan worden aangepast om de informatie in dit Privacybeleid te updaten en de conformiteit met de wetsvoroschriften te garanderen. Indien de inhoud van het Privacybeleid wijzigt, wordt de datum van de herziening vermeld aan het einde van de tekst van het beleid. Om informatie te verkrijgen over de manier waarop de persoonsgegevens worden beschermd, raadt de Verwerkingsverantwoordelijke aan de Gebruiker aan om regelmatig de bepalingen van het Privacybeleid te lezen.

 4. Contactinformatie
  Om informatie te verkrijgen over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke: BEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, via de volgende contactgegevens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  Bovendien kan men ook contact opnemen per post op het adres: św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków.

 

Dit document is voor de laatste maal herzien op 27.10.2023